Banner
                                       Youth In Action

     Tineret în Acţiune este programul comunitar care pune în practică cadrul legal de susţinere a activităţilor de învăţare non-formală pentru tineri. Vine în continuarea programului Tineret, va fi implementat în perioada 2007 - 2013 cu un buget total de 885 milioane de Euro. Pentru România este alocat un buget de aproximativ 3 milioane Euro anual.

     Obiectivele programului sunt:
          - să promoveze cetăţenia activă în rândul tinerilor în general si cetăţenia europeană în particular
          - să dezvolte sentimentul de solidaritate şi să promoveze toleranţa în rândul tinerilor, în special pentru a contribui la procesul de coeziune socială în Uniunea Europeană
          - să sprijine înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări
          - să contribuie la îmbunătăţirea calităţii a sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret si a capacităţii organizaţiilor de tineret din societatea civilă
          - să promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului

     Priorităţile programului sunt:
          - Cetăţenia europeană
          - Participarea activă a tinerilor
          - Diversitatea culturală
          - Incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse

     Programe operaţionale:
     Obiectivele si prioriăţile menţionate mai sus vor fi atinse prin intermediul a cinci programe operaţionale:
          - Tineri pentru Europa
          - Serviciul european de voluntariat
          - Tinerii în lume
          - Sisteme de susţinere
          - Susţinerea cooperării europene